Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 Juni 1979 (Luik). RG 78/6710

Datum :
05-06-1979
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790605-8
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Om het passend karakter van een deeltijdse arbeid te beoordelen, moet men zich streng houden aan de bepalingen van artikel 41 van het M.B. van 04.06.1964. Zelfs indien de telling van het in een deeltijdse betrekking voorgestelde weekloon met de zaterdagse werkloosheidsvergoeding hoger ligt dan de wekelijkse werkloosheidsvergoedingen van voor de betwiste werkaanbieding, moet het aangeboden werk aangezien worden als niet passend wanneer het enkel inkomen, berekend volgens al. 2 van artikel 41 van voormeld M.B., kleiner is dan de vermelde weekvergoedingen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.