Hof van Beroep: Arrest van 14 Maart 1994 (Luik)

Datum :
14-03-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940314-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Bij toepassing van artikel 17, paragraaf 2 van het K.B. van 16 december 1981, moet het Motorwaarborgfonds vergoeden "wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat". De verplichting van het Motorwaarborgfonds is niet alléén onderworpen aan de voorwaarde van het bestaan van een toevallig feit dat de bestuurder van dat voertuig laat vrijuit gaan; er is bovendien vereist dat omwille van dit toevallig feit, de schade van de eigenaar door geen enkele erkende verzekeringsmaatschappij gedekt zou zijn. In casu zou de schade van de motorrijder door geen enkele erkende maatschappij gedekt zijn indien het bestaan van het toevallig feit niet zou worden weerhouden. Het is dus niet omwille van het toevallig feit dat geen erkende verzekeraar verplicht is om de schade van de motorrijder te vergoeden : deze is bijgevolg niet in de wettelijke voorwaarden om de tussenkomst van het Waarborgfonds te bekomen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.