Hof van Beroep: Arrest van 24 Juni 1981 (Luik). RG 1359

Datum :
24-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810624-1
Rolnummer :
1359

Samenvatting :

In geval van regresvordering van een verzeekeraar tegen zijn verzekerde begint de termijn van de driejarige verjaring (wet van 11 juni 1974, art. 32) niet te lopen op de datum waarop de dading tussen de verzekeraar en de benadeelde getroffen is (voorafgaand aan de rechterlijke veroordeling), maar op de datum waarop de rechterlijke veroordeling van de verzekerde in kracht van gewijsde gegaan is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.