Hof van Beroep: Arrest van 9 Januari 1995 (Luik)

Datum :
09-01-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950109-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Om het voordeel van de dertigjarige verjaringstermijn, voorzien in artikel 27, al. 2 van de Wet, gewijzigd op 30 mei 1961, te kunnen inroepen, moet een voorbehoud toegestaan zijn; het aanspraak maken op een provisionele vergoeding, vergezeld, zoals in casu, van een evaluatie van de schade " onder voorbehoud van gebruik ", beantwoordt niet aan deze vereiste.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.