Rechtbank van eerste aanleg: Beschikking van 22 Maart 1984 (Luik). RG 10e

Datum :
22-03-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840322-3
Rolnummer :
10e

Samenvatting :

In afwachting van een beslissing die ten gronde door de Jeugdrechtbank zal worden genomen betreffende de betwisting over het behoud of de afschaffing van de contacten tussen twee kinderen en hun grootouders, past het, omwille van de hoogdringendheid, deze contacten door middel van een beschikking in kortgeding te regelen. Wanneer omwille van de echtscheiding van de ouders de hoede over deze twee kinderen aan hun moeder werd toevertrouwd, met een bezoekrecht voor de vader gedurende het eerste, derde, vierde en eventueel vijfde weekeinde van de maand, moet, voor het bezoekrecht van de grootouders langs moederszijde, een concrete regeling worden getroffen die het best verenigbaar is met de verscheidene belangen die hierbij betrokken zijn. In het voorgelegde geval wordt de grootouders een bezoekrecht toegekend op iedere vierde zondag van de maand, van 9 tot 19 uur.

Beschikking :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.