Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Mei 1988 (Luik). RG 84/1293

Datum :
19-05-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880519-2
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

Het huwelijk van een Belgische man met Mauritiaanse vrouw die hij via een advertentie ontmoette en met wie hij trouwde om aan de eenzaamheid te ontsnappen, terwijl zij gehuwd is om aan armoede te ontsnappen, is niet geveinsd: een verstandshuwelijk is geen schijnhuwelijk.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.