Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 27 Februari 1995 (Luik)

Datum :
27-02-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950227-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Uit de recente rechtsleer en rechtspraak blijkt dat alle partijen deugdelijk moeten samenwerken om de bewijsmiddelen samen te stellen, duidelijkheid te brengen en de waarheid te achterhalen. Wanneer de eisende partij zich beklaagt over het resultaat van de medische onderzoeken die zij heeft moeten ondergaan en die voor haar een onafscheidelijk geheel vormen, komt het gepast voor aan de deskundige de opdracht toe te vertrouwen de diverse fasen in de behandeling samen te beoordelen, vermits elke fase een invloed kan gehad hebben op de andere.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.