Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 28 Juni 1983 (Luik). RG 92/19706

Datum :
28-06-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830628-4
Rolnummer :
92/19706

Samenvatting

Gemengde overeenkomst : wederkerige overeenkomst van huur van zaken en éénzijdige verkoopbelofte. Statuut in rechte : van elkaar onderscheiden voorwerpen. Artikel 1134 B.W. De gemengde overeenkomst is onderworpen aan een combinatie van regels met betrekking tot de van elkaar onderscheiden contractuele types die ermee gemoeid zijn. De optie is niet-retroaktief. Het tenietgaan van het gehuurde goed door brand : overmacht, onmogelijkheid tot uitvoering door verdwijning van het voorwerp van de verkoopbelofte. Verzekering : indeplaatsstelling.

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.