Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 26 Januari 1983 (Marche-en-Famenne)

Datum :
26-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830126-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De aanvullende aard van de uitbreiding van de waarborg voorzien in het artikel 4, 1° van het modelkontrakt is maar bedongen geworden om een einde te maken aan een probleem van dubbele verzekering. Dit vraagstuk rijst niet zodat het beding van exclusief besturen werd miskend, voorzien in het verzekeringskontrakt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het okkasioneel bestuurd voertuig kan aanleiding geven.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.