Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 Januari 1974 (Mechelen). RG 241

Datum :
14-01-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740114-3
Rolnummer :
241

Samenvatting :

In weerwil van de geschreven overeenkomst bestaande tussen de uitzendkracht en het uitzendbureel is gebleken dat in feite de uitzendkracht geïntegreerd was in het bedrijf waar zij werd geplaatst door het uitzendbureel. De beoordeling van het bestaan van een arbeidsovereenkomst dient in concreto te geschieden. Het betalen van de R.M.Z. bijdragen schept geen vermoeden juris et de jure van het bestaan van een geldige arbeidsovereenkomst.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.