Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Oktober 1971 (Mechelen). RG 14568

Datum :
15-10-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711015-7
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

Overeenkomstig artikel 15, alinéa 1, 1° van het K.B. nr. 72 van 10 november 1967 kan het bewijs van de beroepsbezigheid als zelfstandige geleverd worden voor de jaren 1946 tot 1956 door geschriften of dokumenten welke tijdens deze periode werden opgemaakt. Het door een kinderbijslagfonds voor zelfstandigen afgeleverd getuigschrift volgens hetwelk een persoon over een bepaalde periode (gelegen tussen begin 1946 en einde 1956) aangesloten is geweest bij dat kinderbijslagfonds bewijst niet op zichzelf dat die persoon over die periode een zelfstandige beroepsactiviteit in de zin van de pensioenwetgeving voor zelfstandigen heeft uitgeoefend. Zulkdanig getuigschrift dient aangevuld te worden of overeen te stemmen met een ander bewijselement.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.