Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 April 1984 (Nijvel (Waver)). RG 77/312

Datum :
20-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840420-1
Rolnummer :
77/312

Samenvatting :

Het bewijs van een band van ondergeschiktheid tussen een "au pair" meisje en haar onthaalfamilie rust op de R.S.Z. Bij gebrek aan enerzijds een band van ondergeschiktheid en aan anderzijds een gelijkstelling van het "au pair" meisje met een werknemer,op grond van het K.B. van 28/11/1969, geeft een dergelijke overeenkomst geen aanleiding tot onderwerping aan de sociale zekerheid van de werknemers.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.