Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Juni 1995 (Nijvel (Waver)). RG 95776

Datum :
07-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950607-7
Rolnummer :
95776

Samenvatting :

Omwille van de zeer belangrijke uitgaven waaraan eiser is blootgesteld, en het feit dat de toepassing van de Wet van 10 april 1971 niet wordt betwist, is het billijk om hem voorlopig, en onder voorbehoud van alle rechten, een uitkering ten belope van 1 000 F per dag toe te kennen ten laste van de wetsverzekeraar, die de normale schuldenaar is van deze vergoeding, terwijl de tussenkomst van het F.A.O. slechts subsidiair is, en dit vanaf de datum van het ongeval tot de dag waarop de rechtbank een beslissing zal nemen over de vraag of de verzekeringspolis op het ogenblik van het ongeval al dan niet op regelmatige wijze was beëindigd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.