Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 September 1984 (Nijvel). RG 16219

Datum :
21-09-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840921-4
Rolnummer :
16219

Samenvatting :

Handelsvertegenwoordiging houdt niet alleen prospectie of bezoek van een klantenbestand in. Zij brengt tevens het onderhandelen van zaken met genoemd klantenbestand met zich mee. De elementen van de aanwervingsbrief en de wijze van uitvoering van de overeenkomst tonen in casu aan dat de tussenpersoon een "zelfstandig handelsagent" was (rectius : zelfstandig tussenpersoon bij de verkoop of "promotor").

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.