Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 7 December 1982 (Nijvel). RG 14.982

Datum :
07-12-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821207-6
Rolnummer :
14.982

Samenvatting :

De jeugdrechtbank is bevoegd om te oordelen over een vordering die ertoe strekt de modaliteiten van uitoefening van het bezoekrecht van de vader ten aanzien van zijn kind te regelen, ook wanneer de echtgenoten een procedure van echtscheiding door onderling toestemming hebben ingeleid. Dat een bijzit bij de vader leeft, betekent op zichzelf niet dat de mogelijkheid voor het kind om in het huis van zijn vader te overnachten moet worden uitgesloten.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.