Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Februari 1971 (Oudenaarde). RG 2130

Datum :
16-02-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710216-1
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

Krachtens art. 272 van gezegd K.B. wordt de ontvankelijkheid van het "beroepsschrift" o.m. afhankelijk gemaakt van de ondertekening door eisende partij en van de indiening binnen de 30 dagen na de kennisgeving der bestreden beslissing. Het feit dat, ingevolge mentale stoornissen van betrokkene, het verzoekschrift niet door hem, maar door zijn echtgenote werd ondertekend en dat het, om dezelfde reden, laattijdig werd ingediend is niet van aard om de ontvankelijkheid ervan geldig te betwisten.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.