Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 Maart 1973 (Tongeren). RG 8320

Datum :
14-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730314-8
Rolnummer :
8320

Samenvatting :

In de werkzaamheden van een koster-organist, wiens effectieve werkprestaties niet 1480 uren per jaar bereiken, dient medegerekend te worden de tijd dat hij, in uitvoering van zijn ambt, ter beschikking stond van zijn werkgever, nam ter beschikking van de geestelijkheid.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.