Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 15 Januari 1992 (Tongeren). RG 130190

Datum :
15-01-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920115-5
Rolnummer :
130190

Samenvatting :

Samenvatting 1 *

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.