Arbeidsrechtbank: Vonnis van 22 Oktober 1971 (Turnhout). RG 594

Datum :
22-10-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711022-11
Rolnummer :
594

Samenvatting :

De verplicht verzekerde die, na het inhalen van een tractor, nagelaten heeft zich met zijn voertuig onmiddellijk terug naar rechts te begeven en een ander voertuig helemaal links van de baan heeft aangereden waarbij werd vastgesteld dat hij op dat ogenblik 2,622 gram alcohol per liter in zijn bloed had pleegde een zware fout. Het feit dat hij door de strafrechter werd vrijgesproken wegens dronkenschap en enkel veroordeeld werd voor intoxicatie doet geen afbreuk aan de souvereine beoordelingsmacht van de Arbeidsrechtbank om uit te maken of een zware fout werd gepleegd op grond van de objectieve feitelijke gegevens.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.