Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 Maart 1973 (Turnhout). RG 2539

Datum :
23-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730323-3
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

Wanneer de gerechtigde door de adviserend geneesheer geacht wordt vanaf een bepaalde datum niet meer arbeidsongeschikt te zijn in de zin van artikel 56 alinéa 1 van de wet van 9/8/1963, behoort het de Rechtbank, aan wie het geschil is voorgelegd, niet alleen het bestaan van de arbeidsongeschiktheid te onderzoeken maar tevens, indien de arbeidsongeschiktheid op de gestelde datum nog bestond, de duur ervan te bepalen. De aangestelde deskundige, aan wie de opdracht wordt gegeven de arbeidsongeschiktheid vanaf een bepaalde datum te onderzoeken, heeft dan ook dezelfde zending.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.