Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 Juni 1994 (Turnhout). RG 67174

Datum :
08-06-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940608-11
Rolnummer :
67174

Samenvatting :

Samenvatting 1 *

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.