Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 April 1979 (Verviers). RG 78/123

Datum :
23-04-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790423-6
Rolnummer :
78/123

Samenvatting :

Het ongeval onderstelt niet noodzakelijk de plotse uitwerking van een uitwendige kracht. Bovendien is de vereiste van een uitwendige oorzaak op het vlak van de vordering strijdig met de geest zelf van de wet van 10 april 1971, daar haar artikel 9 bepaalt dat het letsel tot het tegenbewijs vermoed wordt veroorzaakt te zijn door een ongeval wanneer het slachtoffer of zijn rechthebbenden het bestaan van een plotse gebeurtenis bewijzen. Het uitwendigheidsbeginsel moet tenslotte niet tussenkomen om te bepalen of er een ongeval is maar wel om te bepalen of het een arbeidsongeval geldt, dit wil zeggen een ongeval overkomen door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit kriterium is een middel om het vermoeden bepaald in art. 7, lid 2 van de wet, volgens welk het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot het tegenbewijs vermoed wordt overkomen te zijn door het feit van die uitvoering te weerleggen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.