Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 December 1971 (Verviers). RG 29258

Datum :
07-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711207-1
Rolnummer :
29258

Samenvatting :

Om ontvankelijk te zijn moet het inleidend verzoekschrift bedoeld bij artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek ondertekend zijn. Het moet uitgaan van de persoon zelf die de vordering instelt of zijn mandataris die daartoe in het bezit is van een bijzondere volmacht. De volmacht bedoeld bij artikel 728, alinea 3, volstaat niet, zij heeft uitsluitend betrekking op de vertegenwoordiging.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.