Arbeidsrechtbank - Vonnis van 12 january 2011 (Kortrijk)

Publicatie datum :
12-01-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110112-9
Rolnummer :
09/2081/A

Samenvatting

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.

Vonnis

Geen inhoud