- Arrest van 24 oktober 2011

24/10/2011 - C.11.0390.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het afschrift van een zittingsblad, dat volgens het verzoekschrift wel daarbij is gevoegd en dat voorkomt in het dossier van de voor het Hof gevolgde rechtspleging, maar niet genummerd en evenmin geparafeerd is door de advocaat bij het Hof die de eiser vertegenwoordigt, kan niet gebruikt worden tijdens de rechtspleging.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan

  • Bij het cassatieberoep gevoegd stuk

  • Noch genummerd noch geparafeerd door de advocaat bij het Hof

  • Zittingsblad