- Arrest van 28 oktober 2011

28/10/2011 - F.09.0156.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De beslissing dat het geheel van de door een vennootschap aan belastingplichtigen uitgekeerde beloningen in België van alle belasting is vrijgesteld krachtens artikel 15, §1, van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg van 17 september 1970 tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972 is niet naar recht verantwoord wanneer zij, zonder over de omvang ervan uitspraak te doen, weigert enig gevolg te verbinden aan het feit dat prestaties zijn verricht buiten het Luxemburgse grondgebied (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Dubbele belasting

  • Overeenkomst tussen België en Luxemburg

  • Artikel 15, § 1

  • Prestaties

  • Plaats

  • Omvang