- Arrest van 9 november 2011

09/11/2011 - P.11.1439.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, sluit de rechtsplegingsvergoeding alleen uit voor rechtsplegingen die rechtsbijstand beogen en bepaalt voor het overige, dat het feit dat rechtsbijstand wordt verleend geenszins afbreuk doet aan de toekenning van de vergoedingen die in de vorige artikelen zijn bedoeld.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Rechtsplegingsvergoeding

  • In het ongelijk gestelde partij die rechtsbijstand heeft verkregen