- Arrest van 29 februari 2012

29/02/2012 - P.12.0249.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter acht te slaan op een stuk dat in een andere taal dan die van de rechtspleging is gesteld, met eerbiediging van het recht van verdediging.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Strafuitvoeringsrechtbank

  • Taalgebruik

  • Stuck gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging