- Arrest van 24 april 2012

24/04/2012 - P.12.0246.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De beslissing waarbij de procureur-generaal een klacht tegen een persoon waarvoor volgens artikel 479 Wetboek van Strafvordering enkel het hof van beroep bevoegd is, seponeert, is geen rechterlijke beslissing; zij is bijgevolg niet vatbaar voor cassatieberoep (1). (1) Cass. 23 jan. 2008, AR P.07.1420.F, AC 2008, nr. 52.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0246.N

1. V. V.,

burgerlijke partij,

2. S. D.,

burgerlijke partij,

eisers,

tegen

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT,

verdachte,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing die op 20 (lees: 10) januari 2012 door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is genomen om de klacht van de eisers die de "feiten viseerde die zouden gepleegd zijn door de procureur des Konings te Hasselt en/of door magistraten van zijn parket", te seponeren.

De eisers voeren geen middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. In strafzaken kan alleen tegen rechterlijke beslissingen in de zin van de artikelen 407, 408, 409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering cassatieberoep worden ingesteld.

2. De beslissing waarbij de procureur-generaal een klacht tegen een persoon waarvoor volgens artikel 479 Wetboek van Strafvordering enkel het hof van beroep bevoegd is, seponeert, is geen rechterlijke beslissing. Zij is bijgevolg niet vatbaar voor cassatieberoep.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Bepaalt de kosten op 38,45 euro waarvan 8,45 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 24 april 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Openbaar ministerie

  • Beslissing om een klacht te seponeren