- Arrest van 12 juni 2012

12/06/2012 - P.12.0835.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld zodat dit rechtsmiddel niet ontvankelijk is (1). (1) Cass. 25 april 2006, AR P.06.0555.N, AC 2006, nr. 239.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0835.N

J-M d M,

verzoeker tot wraking,

eiser,

met als raadsman mr. Alain De Jonge, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen het arrest van dit Hof van 8 mei 2012, waarbij zijn verzoek werd verworpen.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Het aangewende rechtsmiddel is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verklaart het hoger beroep niet ontvankelijk.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit raadsheer Eric Stassijns, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 12 juni 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Eric Stassijns, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Hoger beroep tegen arresten van het Hof

  • Ontvankelijkheid