- Arrest van 12 september 2012

12/09/2012 - P.12.1502.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd, kan beroep instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats op het Belgisch grondgebied of van de plaats waar hij wordt aangetroffen; wanneer de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht bepaald wordt door de verblijfplaats van de vreemdeling, dient daaronder begrepen te worden, de plaats waar hij effectief woont op het ogenblik waarop de administratieve maatregel wordt genomen en niet de plaats van de instelling die hem na zijn vrijheidsberoving opneemt; het feit dat de opsluiting van de vreemdeling verlengd wordt heeft daarop geen invloed (1). (1) Zie Cass. 26 nov. 2008, AR P.08.1616.F, AC 2008, nr. 674; Cass. 21 sept. 2010, AR P.10.1490.N, AC 2010, nr. 536.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Administratieve maatregel van vrijheidsberoving

  • Beroep

  • Onderzoeksgerechten

  • Territoriale bevoegdheid

  • Verblijfplaats