- Arrest van 7 december 2012

07/12/2012 - C.12.0098.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Krachtens artikel 32, tweede lid, CMR schorst een schriftelijke vordering de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt; het is niet vereist dat de schriftelijke vordering het bedrag van de schade becijfert maar het volstaat dat de in de vordering en de bijlagen opgenomen gegevens aan de vervoerder toelaten om zich een oordeel te vormen over de aard en de omvang van de schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan reageren (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Wegvervoer

  • CMR

  • Verjaring

  • Schorsing

  • Schriftelijke vordering

  • Schade

  • Bedrag

  • Becijfering