- Arrest van 1 februari 2011

01/02/2011 - 2009/AB/52167

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De aantasting van de eerbaarheid van een bediende door zware beschuldigingen van vervalsingen die met een verwijtbaar

lichtzinnigheid werden geuit en de zorgen veroorzaakt door de laattijdige afgifte van de sociale documenten zijn omstandigheden, onderscheiden van het ontslag, die een morele schade veroorzaken (25.000 EUR),


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Willekeurig ontslag

  • Bediende

  • Ontslag wegens een dringende reden die niet bewezen is en die de eerbaarheid van de bediende in het gedrang brengt.