- Arrest van 23 februari 2011

23/02/2011 - 2009/AB/52827

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Voorzover hij geen oneerlijke concurrentie pleegt is het niet verboden voor een werknemer die werd ontslagen met een opzeggingstermijn met vrijstelling van prestatie gelijktijdig in dienst te treden van een andere werkgever. Het loon dat dubbel gebruik uitmaakt moet hij niet terugbetalen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Opzegging met vrijstelling van prestaties

  • Recht van de werknemer in dienst te treden bij een andere werkgever.