- Arrest van 27 april 2011

27/04/2011 - 2010/AB/142

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Behalve wanneer een concurrentiebeding bestaat en artikel 17, 3°, A.O.W., overtreden werd, heeft de gewezen werknemer het recht zijn gewezen werkgever te beconcurreren.

De contractuele bedingen, die vertrouwelijke gegevens opsommen en de werknemer verbod opleggen ze bekend te maken of die hem verbieden informaties verworven tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te benutten, zijn ongeldig in de mate waarin ze de verplichtingen van de werknemer uitbreiden over de grenzen bepaald in het artikel 17,3°, A.O.W.

De vrije concurrentie omvat het recht om inzonderheid klanten van de gewezen werkgever af te werven.

De klantenwerving binnen het cliënteel van de gewezen werkgever is op zich niet foutief, tenzij oneerlijke middelen worden aangewend, zoals het gebruik van vertrouwelijke klantenlijsten of van folders, de verwarring en de laster.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Verplichtingen van de werknemer

  • Artikel 17 A.O.W.

  • Draagwijdte

  • Nietigheid van een strijdig beding

  • Klantenwerving.