- Arrest van 23 mei 2011

23/05/2011 - 2009/AB/52237

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een ploeg belast met het onderhoud en de handhaving, die een eigen directeur, haar eigen organisatie onderscheiden lokalen en eigen materieel bezit is een afdeiing van de onderneming, zelfs indien activiteiten van die afdeling verbonden zijn aan de activiteiten van de onderneming. Er is sluiting van een afdeling van een onderneming, wanneer die afdeling verdwijnt en bijgevolg geen activiteit meer kan uitoefenen ongeacht het toekomstig lot van die afdeling, bijvoorbeeld omdat ze uitgeoefend wordt door gespecialiseerde ondernemers.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

  • ONTSLAGREGELING VAN DE WET VAN 19 MAART 1991

  • Ontslag

  • Beschermde werknemer

  • Redenen van economische of technische aard

  • Sluiting van een afdeling van de onderneming

  • Begrip.