- Arrest van 30 mei 2011

30/05/2011 - 2008/AB/51594

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De beperking van het recht tot ontslag van arbeiders heeft tot doel de mindere werkzekerheid te compenseren die

verband houdt met het feit dat de duur van hun opzegtermijn beperkter is dan die waarop bedienden recht hebben.

De vergoeding voor het in de zin van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet willekeurig ontslag draagt bij

tot vergoeding van het jobverlies en is dus geen vergoeding voor morele schade.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKLIEDEN

  • Arbeider

  • Willekeurig ontslag

  • Forfaitaire beschermingsvergoeding

  • Omschrijving

  • Geen vergoeding morele schade

  • Loon

  • Fiscale inhoudingen.