- Arrest van 14 oktober 2011

14/10/2011 - 2010/AG/291

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Bij het installeren van een GPS-systeem in de bedrijfswagen moet de werkgever art. 8 E.V.R.M., en de Wet Verwerking Persoonsgegevens respecteren. Dit impliceert inzonderheid dat hij het finaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en de informatieverplichting respecteert. Dit is niet het geval wanneer er enkel maar een bepaling in het arbeidsreglement is dat de aanwezigheid van het systeem in de wagen vermeldt. In casu kon de aanwezigheid van de werknemer ook buiten de arbeidsuren gecontroleerd worden. De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de bewezen schade, in casu een ex aequo et bono begrote vergoeding voor morele schade


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • HANDELSVERTEGENWOORDIGERS

  • VERPLICHTING WERKGEVER

  • PRIVACY

  • G.P.S. SYSTEEM