- Arrest van 5 januari 2012

05/01/2012 - 2009/AB/52042

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De tewerkstellingsperiode tijdens welke de bediende slechts ten laste van de Marokkaanse interprofessionele rustkas rechten heeft verworven kan niet in aanmerking worden genomen aangezien de aansluiting bij deze kas niet gelijkgesteld kan worden met een aansluiting bij een wettelijk pensioenstelsel in de zin van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend op 24 juni 1968.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONALE VERDRAGEN EN VERORDENINGEN

  • BILATERALE VERDRAGEN

  • WERKNEMERS. — Bediende van de luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc.

  • Aanvraag om een vervroegd rustpensioen ten iaste van de R.V.P.

  • Bepaling van de loopbaan.

  • Tewerkstelling die pensioenrechten in een stelsel vermeld in een internationaal verdrag opent.