- Arrest van 19 januari 2012

19/01/2012 - 2009/AB/52221

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De voorwaarden waaronder een verzaking aan de terugvordering van het verschuldigde bedrag kan

worden toegestaan, zijn vastgesteld in de Verordening van 17 maart 1999. Overeenkomstig artikel 6

wordt het behartigenswaardige karakter bepaald op grond van de gezinsinkomsten van de gerechtigde.

De gezinsinkomsten worden geraamd op jaarbasis en op de datum van indiening van de aanvraag, die

overeenstemt met de datum waarop de aanvraag tot verzaking naar het ziekenfonds is verzonden.

Het feit dat de dochter van betrokkene tijdens hetzelfde jaar op een ander adres heeft verbleven, verandert

niets.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Verzaking aan de terugvordering van het onverschuldigde bedrag

  • Begrip "gezin".