- Arrest van 15 februari 2012

15/02/2012 - 2010/AB/644

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de betaling die in uitvoering van een andere wetgeving werd gedaan later is gebeurd dan de betaling door de verzekeringsinstelling, mag enkel de rechtsvordering tot indeplaatsstelling door deze laatste worden ingesteld; de verzekeringsinstelling mag niet in rechte optreden tegen de uitkeringsgerechtigde.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • Z.I.V.

  • Invaliditeit

  • Invaliditeitspensioen ten laste van een Italiaanse instelling van sociale zekerheid

  • Uitkeringen betaald ten provisionele titel door de verzekeringsinstelling

  • Betaling van rentetermijnen aan de R.I.Z.I.V. door de Italiaanse instelling

  • Sociale en fiscale inhoudingen door de Italiaanse instelling

  • Betaling van het invaliditeitspensioen aan de sociaal verzekerde door de Italiaanse instelling

  • Vordering tot terugbetaling van de bedragen die door de verzekeringsinstelling ten provisionele titel werden betaald.