- Arrest van 9 maart 2012

09/03/2012 - 2008/AB/50564

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Belgische internationale openbare orde verzet zich niet tegen het verlenen van uitwerking aan een verstoting met als enig doel het toekennen van rechten inzake rustpensioen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONAAL PRIVAAT-EN PUBLIEKRECHT

  • WERKNEMERSPENSIOEN

  • Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit

  • Verblijf in Marokko

  • Verstoting van zijn echtgenote

  • Quitus aangaande de huwelijksvermogensrechten door de echtgenote

  • Toekenning aan de werknemer van een rustpensioen volgens het gezinstarief

  • Aanvraag tot de helft van de rustpensioen aan de R.V.P.