- Arrest van 26 juni 2012

26/06/2012 - 2011/ab/418

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De afwijkende aard van artikel 83, § 1 A.O.W., dat de opzeggingstermijn herleidt, rechtvaardigt dat de arbeidsovereenkomst, volgens hetgeen dat werd ter kennis gegeven door de werkgever, in beginsel moet bestaan tot de aanvang van het wettelijk pensioen, niet dat zij nog in voege moet zijn op dat tijdstip.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • Ontslag

  • Opzegging

  • Artikel 83, § 1er A.O.W.

  • Toepassingssvoorwaarde van de verkorte opzeggingstermijn