- Arrest van 31 oktober 2012

31/10/2012 - 2011/AB/346

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De aanvang van de eenjarige verjaringstermijn (articel 15 A.O.W.) kan worden uitgesteld tot het datum van het ontstaan van het recht, zelfs indien die datum meer dan een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst ligt.

Dit is het geval voor de vordering gegrond op de niet-naleving door de werkgever van de verplichting de financiering van de groepsverzekering na de leeftijd van 60 jaar voort te zetten. Die vordering werd door de werknemer ingesteld meer dan acht jaar na het einde van de overeenkomst.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Verjaring

  • Artikel 15 A.O.W.

  • Kan uitgesteld worden

  • Aanvang.