- Arrest van 4 november 2012

04/11/2012 - 2010/AB/704

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Krachtens artikel 6, lid 1, van de Wet van 10/04/1990 dat de private veiligheid reglementeert, verplicht de veroordeling van een veiligheidsagent tot een straf hoofdens een misdrijf beoogd door die bepaling de werkgever onmiddellijk een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst van de betrokkene. Het gaat hier om een overmacht die de werkgever vrijstelt van de verplichting een veergoeding te betalen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Overmacht

  • Strafveroordeling lastens een veiligheidsagent

  • Wet van 10 april 1990.