- Arrest van 14 november 2012

14/11/2012 - 2011/AB/659

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De overeenkomst tot beëindiging gesloten naar aanleiding van een verrassingsinterpellatie van de werknemer op de plaats van het werk zonder hem de kans te bieden zich te verdedigen en waarbij hem een onmiddellijk onderhoud werd bevolen met drie hoge hiërarchische oversten van de onderneming, die hem wezen io ernstige, niet nader bepaalde tekortkomingen van aard zijn ontslag wegens een dringende reden te rechtvaardigen, is nietig wegens moreel geweld.

De beëindiging te wijten aan de werkgever en tot stand gekomen in die omstandigheden is willekeurig.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Conventionele beëindiging

  • Moreel geweld

  • Toepassing

  • Gevolgen

  • Willekeurig ontslag.