- Arrest van 28 november 2012

28/11/2012 - 2009/AB/52765

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers kan niet verplicht worden bij te dragen in de betaling van de aanvullende pensioenuitkeringen die de werkgever krachtens een individuele pensioenverbintenis verschuldigd is aan de vennootschap die het pensioenplan op administratied en actuarieel vlak beheert.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • ARBEIDSVOORZIENING

 • SLUITING VAN ONDERNEMING

 • GEWAARBORGDE BETALING VAN LONEN EN VERGOEDINGEN

 • Sociale zekerheid van de werknemlers

 • Aanvullend pensioenstelsel ten voordele van het varend personeel

 • Eenzijdige verbintenis van de wekgever

 • Administratief en actuarieel beheer toevertrouwd aan een derde

 • Financiering door de storting van een jaarlijkse dotatie door de werkgever

 • Faillissement van de werkgever

 • Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

 • Verplichtingen