- Arrest van 5 december 2012

05/12/2012 - 2012/AB/964

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vordering in graad van beroep beperkt tot het hestel van de mogelijkheid te kantonneren mag worden weerhouden op de inleiding, in het raam van de korte debatten en voor elk ander onderzoek.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • GERECHTELIJK WETBOEK

  • Procedure

  • Vonnis dat de voorlopige uitvoering beveelt zonder kantonnement

  • Beroep

  • Artikel 1066 Gerechtelijk Wetboek

  • Geschil dat kan worden weerhouden op de inleidingszitting

  • Motivering van de beslissing omtrent de uitsluiting van het kantonnement.