- Arrest van 6 februari 2013

06/02/2013 - 2011/AB/951

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Is de bepaling dat de betaling van het pensioen aan een gerechtigde van vreemde nationaliteit geschorst wordt indien die gerechtigde in het buitenland verblijft terwijl het rust- of overlevingspensioen dat aan een Belg wordt betaald ongeacht het land waar hij verblijft discriminerend?


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN

  • Echtgenote van Kameroense nationaliteit

  • Overlevingspensioenaanvraag

  • Beslissing van de R.V.P. tot weigering van betaling

  • Voorwaarde van verblijfplaats

  • Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.