- Arrest van 6 maart 2013

06/03/2013 - 2011/AB/219

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De maaltijdcheques worden als loon beschouwd behalve indien ze niet werden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Provincie Namen

  • Toekenning van maatlijdcheques aan haar personeel

  • R.S.Z.P.P.O. vraagt om betaling van de sociale bijdragen

  • Voorwaarde.